1 AANSPREEKPUNT


SCHERPE PRIJZEN - SNELLE SERVICE - FLEXIBEL - DIRECTE COMMUNICATIE
Ondanks alle zorg die aan redactie en visuele vormgeving van deze website is besteed, kan Office Systems Nederland BV geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventule schade die zou kunnen voortvloeien uit een fout die op deze site is gemaakt. 

Alle rechten voorbehouden. 

Overname van teksten en/of beeldmateriaal is strikt verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.